kuunsilmukkaKun ympäristöjärjestöjen taholta aloimme 1990-luvun alussa kiinnittää viranomaisten ja poliittisten päättäjien huomiota ilmastonmuutoksen ennalta ehkäisyyn, meidät leimattiin hörhöiksi maailmanlopulla pelottelijoiksi. Nykyään ilmastonmuutos tunnustetaan tosiasiaksi, vaikka sen kaikkia seurauksia on osin mahdotonta ennustaa.

Jos ilmastonmuutoksen tähänastisista seurauksista pitäisi kaivaa jotain myönteistä, niin yhdeksi asettaisin järvien jäätymisen keskimääräisen viivästymisen ja jääpeitteen ohenemisen ainakin Etelä-Suomessa.

Kun katsomme asiaa luonnon kannalta, niin jään myöhästymisestä ja ohenemisesta koituvista seurauksista ei ole vielä tutkimustietoa. Sen saamiseksi tarvitaan pidempi aikajakso.

Jos katsomme asiaa ihmisen näkökulmasta, niin myöhään muodostunut ohuempi jääpeite merkitsee sitä, että rannoilla ja jäällä voi - turvallisuutta noudattaen - liikkua pidempään omaehtoisesti ilman moottoroitujen kulkuvälineiden melua ja häiriötä. Ainakin Kulovedellä ja Piikkilänjärvellä on tänä vuonna ollut edellisvuosia rauhallisempaa edellä mainituista syistä.

Maastoliikennelaki edellyttää maastossa tapahtuvalta motorisoidulta kulkemiselta maanomistajan lupaa, mutta jäillä ajaminen on vapaatavaloriistaa. Kun moottorikelkkailua ja muuta moottorimenoa säätelevää maastoliikennelakia sorvattiin 2000-luvun vaihteessa, meno oli jo ryöstäytynyt hallitsemattomaksi. Tässä lakia laatinut työryhmä nosti käpälänsä pystyyn ja jätti lakiin vesillä ja jäillä vapaan ajamisen porsaanreiän.

On selvää, että lakia rikotaan yleisesti - myös Siurossa. Poliisilla ei ole mitään mahdollisuutta valvoa maastoliikennelain rikkeitä, joten yleisön kannattaa olla tässä aktiivinen.

Mailla ja vesillä ajavat huvimoottorikelkkailijat, mönkijät, vesiskootterilla ajajat, mopoilijat ja muut turhaan meluavat eivät ajattele, että heidän moottorivehkeensä melu on poissa muiden ihmisten rauhasta ja hiljaisuudesta. Sama koskee ralli- ja vapaa-ajan autoiluakin. Lisäksi tarpeeton moottorimeno tuottaa turhia ilmastonmuutosta nopeuttavia saasteita. Asumisesta ja työstä johtuva liikkuminen on toki hyväksyttävää.

Melu aiheuttaa psykofyysisiä oireita, kuten ahdistusta, stressiä, unettomuutta ja keskittymisvaikeuksia. On hämmästyttävää, että tätä koskevasta tutkimustiedosta huolimatta melun haittavaikutuksia ei edelleenkään huomioida riittävästi esimerkiksi kaavoituksessa.

Ja käänteisenä; hiljaisuus rentouttaa, virkistää, luo levollisuutta ja mielihyvää, laajentaa havaintokykyä, laskee pulssia ja verenpainetta, auttaa keskittymisongelmissa ja antaa hyvää unta. Sanalla sanoen hiljaisuus parantaa elämänlaatua.

Urbaanin asumisen sisällä on vaikeaa löytää paikkoja, joissa voi kokea hiljaisuutta ja rauhaa. Jäillä hiihtäminen tai kävely on perinteisesti ollut nautinnollista, melutonta ja viihtyisää. Tervetuloa tulevaisuudessakin kävelyn, luistelun ja hiihdon kestävät jäät!

Nauttikaamme alkavan kevään kuulaudesta ja pitäkäämme huolta siitä, että kuulaus säilyy tulevaisuudessakin.