MerihanhiYleiskatsaus Siuron seudun linnustoon

Jarmo Koivisto

Siuro-Kulovesi alueella on tavattu yli 200 lintulajia.

Siuron maisemaan kuuluu olennaisena osana vesistöt ja järvet, joten vesilinnut hallitsevat näkyvyydellään alueen linnustoa.

Näkyvimpänä ja kuuluvimpana vesilinnuista esiintyy kansallislintumme laulujoutsen, jota tavataan muuttoaikoina jopa yli sadan yksilön kerääntymiä. Joutsenten "laulu " on tuttu ääni siurolaisille, sillä se kantautuu kauas vesistöjen äärillä.

KyhmyjoutsenLaulujoutsenen lähisukulainen kyhmyjoutsen on myös kotiutunut Siuroon, josta todisteena viime kesäinen pesintä Kulovedellä tuottaen viisi lentokykyistä poikasta.

Kanadanhanhi on kuulunut myös muutaman vuoden alueen pesimälinnustoon.

Merimetsoja tavataan usein syksyisin Kulovedellä. Tummilla merimetsoilla on tapana istuskella kivien päällä, joilta ne ovat helppo havaita.

Alueen yleisimpiä vesilintulajeja ovat silkkiuikku, sinisorsa, tavi, haapana, telkkä, isokoskelo ja nokikana.

Päiväpetolinnuista useimmiten näkee kalasääsken, joka tähyilee saaliskaloja veden yllä lekutellen. Kalasääski on muuttolintu, saapuen huhtikuussa ja lähtien syyskuussa kohti Afrikkaa.

Muita alueella tavattavia päiväpetolintuja ovat mm. hiirihaukka, mehiläishaukka, ruskosuohaukka, varpushaukka, kanahaukka, tuulihaukka ja nuolihaukka.

Kanadan hanhi

Kesäisin ns. yölaulajia löytää parhaiten Kuljun Kesäniemestä ja Knuutilan kartanon ympäristöstä.

Yleisimpänä lajina äänessä on ruokokerttunen. Muita vuosittain kuultavia ovat satakieli, viitakerttunen, rytikerttunen, luhtakerttunen ja pensassirkkalintu. Lisäksi alueella on tavattu mm. kaulushaikara, luhtahuitti ja viitasirkkalintu.

Edellä mainitut yölaulajalajit ovat äänessä myös päivisin, tosin vaimeammin ja "melusaasteen" takia huonommin kuultavissa.

Heinä - elokuussa alueelle saapuu harmaahaikaroita, jotka pyydystävät kaloja kahlaamalla matalassa vedessä kaislikkojen reunoissa.

Lokkilinnut ovat yleisiä alueella. Tavattaviin lajeihin kuuluvat mm. kalalokki, naurulokki, harmaalokki ja kalatiira.

Alueen sulana pysyvien vesistöjen koskilla ja puroilla tavataan talvella koskikaroja. Varmimmin niitä löytyy Siuronkoskelta.

Nämä kottaraisen kokoiset linnut eivät kylmää pelkää, vaan urheasti sukeltelevat veden alle ravintoa etsien.

Siuron alueella on tavattu monia harvinaisia lintuja, mm. pikku-uikku, jalohaikara, allihaahka, niittysuohaukka, liejukana, lampiviklo, rantakurvi, pikkuruokki, turkinkyyhky, kuningaskalastaja, harjalintu ja valkoselkätikka.