Kuljun kartanon 1700-luvun kaksikerroksista, klassistista päärakennusta on laajennettu matalammilla sivuosilla 1916. Kuljun Kartano

Kuvat Jaana Segerberg

Kuljun kartanon monipuolinen rakennuskanta ulottuu vuodesta 1740 aina 1950-luvulle saakka. Kuljun kartanon 1700-luvun kaksikerroksista, klassistista päärakennusta on laajennettu matalammilla sivuosilla 1916. Päärakennus on hirsirakenteinen, mutta rapattu. Puiston puoleiseen fasadiin lisätyn altaanin välityksellä päärakennus liittyy järven puoleiseen puistoon ja puistoakselin välityksellä Kuloveden alavaan viljelysmaisemaan. Kartanon päärakennukselta talouspihalle johtavan kujan varrella on useita hyvin säilyneitä talous- ja asuinrakennuksia. Navetan runko on muurattu savesta ja kanervista 1740 ja verhoiltu tiilillä 1900.
Katso sijainti kartalta

 

stop

Kartano, mukaan lukien kujan varrella olevat rakennukset ovat ympärivuotisessa yksityisessä asuinkäytössä. Alueella liikkuminen ilman lupaa on kielletty.

Kartanoon liittyy  lisäksi entisten muonamiesten 1920-luvulla rakennettu yhtenäinen  asuinrakennusryhmä ja torppia. Istutettu puisto ympäröi kartanoa.

Järven rannalla olevaa puistoa reunustaa  molemmilta puolilta puurivi ja etelässä kuusiaita, jonka takana kulkee  Porin rautatie.