Muuttoliike -- >

Siuron vaiheet 1890 luvulta alkaen - Siuro suurten muutosten kynnyksellä

Siuron liikenne  ja tehdasyhdyskunta syntyi 1890 luvulla. Aikaisemmin alue oli ollut maatalouspitäjä.

Elwingin saha 

1895 rautatien valmistuttua perustettiin Suoniemen puoleisen Isosaareen Siuronkosken eteen Reposaaren saha, jossa työskenteli ajoittain jopa sata työntekijää. Vuonna 1908 saha siirtyi Kuljun kartanon omistukseen, ja kahta vuotta myöhemmin Kuljun kartanon patruuna Anton Living perusti myös Kuljun sahan. Elvingin toimesta oli Siuronkosken Suoniemen puoleiselle rannalle perustettu jo vuonna 1904 puuhiomo, joka sekin oli parhaimmillaan sadan työntekijän tehdas. Pirkkalan puoleinen Siuro sai sahan vuonna 1904, kun valtion saha aloitti toimintansa.

Sahoja perustettiin alueelle sopivan sijainnin takia. Vesiteiden risteyksessä sinne oli helppo kuljettaa tukkeja lähiseudun metsistä. Rautatie turvasi valmistuneiden tuotteiden kuljetuksen. Valtion saha menestyi Siurossa hyvin, sillä sen tuotteet menivät hyvin kaupaksi ulkomaille. Vuonna 1912 sahasta tuli kaksiraaminen ja tuotanto kohosi 3500:sta 4000 standarttiin. Tämä uudistus nosti sahan työntekijämäärän noin 70:stä reilusti yli sataan. Vuonna 1921 sahalla oli lähes kokovuoden ennätysmäiset yli 200 työntekijää. Sahatyöntekijöistä valtaosa oli miehiä. Saha antoi monille ansioita, mutta sahojen ongelmana oli kausiluonteisuus. Tuotantoa jouduttiin hyvin lyhyin varoitusajoin vähentämään joko markkinatilanteen tai luonnon olosuhteiden takia.

 

 

Muuttoliike -- >