Melon voimalaitos

Historiaa
<i>Melon voimalaitos ylhäältäMelon voimalaitos sijaitsee Pyhäjärven alapuolella Nokianvirrassa. Ensimmäiset suunnitelmat "Melon syöstävään" rakennettavasta voimalaitoksesta tehtiin 1920-luvulla. Uudelleen asiaa kehiteltiin 1940-luvulla, mutta töihin päästiin vasta vuonna 1958. Työt keskeytyivät kuitenkin jo heti alkuvaiheessa. Uudelleen voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin kesällä 1968. Rakennustyöt valmistuivat kesällä 1971.

Voimalaitoksen rakentamiseksi alueella tehtiin kalliolouhintaa noin 400 000 m3 ja maan kaivua 40 000 m3. Jokiuomaa perattiin 60 000 m3:n edestä. Lisäksi betonia käytettiin rakenteisiin 25 000 m3 ja terästä 1 400 tn. Koneasemaan liittyvän maapadon pituus on 119 metriä. Voimalaitoksen pääsuunnittelija oli Imatran Voima Oy, pääurakoitsija Perusyhtymä Oy ja rakennuttaja Oy Nokia Ab.

Tarvittaessa voimalaitoksen ohijuoksutus toteutetaan ohijuoksutustunnelilla, joka sijaitsee virran itärannalla kallion sisässä.

Tietoja
<i>Melon voimalaitosVoimalaitoksen putouskorkeus on 19,5 m, rakennusvirtaama on 420 m3/s ja keskivirtaama (1961-2000) 145 m3/s.
Viime vuosina (1999-2003) Melon voimalaitoksen juoksutus on vaihdellut välillä 0-400 m3/s. Usein juoksutus on katkaistu kokonaan. Juoksutus on ollut voimakkainta helmikuussa ja toukokuussa sekä vähäisintä huhtikuussa sekä elo-, syys- ja lokakuussa. Voimalaitoksen alapuolisen vedenkorkeuden vaihtelu on ollut metrin luokkaa vuosittain. Vedenkorkeus on yleensä alimmillaan maalis-huhtikuussa.

Voimalaitos on tyypiltään säätövoimalaitos. Melon voimalaitos harjoittaa vuorokausi ja viikkosäännöstelyä, jolloin juoksutus on yleensä pienintä öisin ja viikonloppuisin. Vuorokautinen virtaamavaihtelu on viime vuosina (1999-2003) ollut tyypillisesti noin 300-400 m3/s luokkaa. Voimalaitoksen alapuolella vuorokautinen vedenkorkeuden vaihtelu on ollut tyypillisesti joitain kymmeniä senttejä (maksimi 0,4 m) ja viikoittainen vaihtelu alle 0,5 m.

LISÄTIETOA: Pohjolan Voima

Osoite: Melontie 59, 37140 Nokia

Katso kartalta