<i />Jukka Pulakka ja reilut 3,8 kg kirjolohi

KALASTUS
lue lisää www.siuronkoski.com

Läänikohtainen viehekalastuskortti ei oikeuta kalastamaan Siuronkoskessa, koska se on lohi- ja siikapitoinen virta (kalastuslaki 8§)

Kalastaja, joka ei noudata lupaehtojen määräyksiä, menettää jo myönnetyn lupaan perustuvan kalastusoikeuden, eikä hänellä ole oikeutta saada uutta lupaa kuluvana vuonna (porttikielto).

Suomen kalastuslain tai Siuronkosken kalastussääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa aina toimenpiteisiin.

Alueen kalastuksenvalvontaa suorittavat valan tehneet kalastuksenvalvojat, kalastusviranomaiset ja poliisi.

Vieheiden sukeltaminen ja muu kalastusta häirtsevä toiminta on kielletty.

Katso Jukka Pulakan haastattelu (10.7.2016 kesto 19:30)

Go to top