MIELIPIDELOMAKE

PIRELY/8747/2016

Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan jätehuolto Oy:n yhteinen Nokian Koukkujärven Bioratkaisun hankkeen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

SIURON OMAKOTIYHDISTYS RY esittää ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavaa:

Purkuputkien pitää olla hajuttomia asutulla alueella. Tekninen ratkaisu sen mukaiseksi!

Jos ei toteudu näin, niin ainakin purkuputkien sijainti pitää olla mahdollisimman kaukana asutuksesta.

Melon voimalan seisokin vaikutus purkupaikoilla on erittäin ratkaiseva.

Selostuksessa ei ole käsitelty sitä, mikä on minimivirtauksen ja seisokkipituuden vaikutus ravinne-pitoisuuksien lisäykseen seisokin pituusajan muuttuessa purkupaikoissa ja niiden läheisyydessä. Normaalitilanteeseen verrattuna pitoisuuden lisäys voi olla jopa 10-kertainen YVA:n selostuksen (kesäkuu 2017) sivuilta luettuna. Tavoitteena on pitoisuuden maksimiarvojen lisäyksen pienen-täminen minimivirtauksella tai seisokkien maksimipituuden määrittelyllä.

Koska fosforikuormitus ei vähene tai muutos on hyvin vähäistä, niin Kuloveden tila ei parane. Nykyisen luvan mukaan fosforiarvo on määritelty < 0,3 mg/l. Uudessa arvioinnissa mitoitusperiaate on sama arvo. Nokianvirran ja Kuloveden tilaan vaikuttaa ensisijaisesti fosfori, typen vaikutus ei ole huomattava. Voiko typpikuormituksen pieneneminen suhteellisesti fosforia enemmän vaikuttaa sinilevän määrän kasvuun? (YVA 239)

Miten purkuputken häiriö (virtaus on estynyt) vaikuttaa jätevesipuhdistamon toimintaan? Pysäyttääkö häiriö laitoksen?

Suunniteltu purkuputki neljä (4) kulkee Siuron kohdalla asemakaavoitetulla alueella Siurontien reunassa. Asutus on tien molemmin puolin ”montussa”. Tyynellä ilmalla alueen ilma on seisovaa, eikä se vaihdu. Huomattavaa on, että kyseisellä alueella on suunnitellun putkilinjan vieressä kaupungin Antinniityn leikkipuisto. Alueen asukkaat uskovat, että putkesta syntyy hajuhaittoja. Alueen kevyen liikenteen väylän ja tien välissä on koivukuja, katuvalaistus ja voimalinja ilmajohdoin.

Jos purkupaikka siirretään Siuroon, niin se heikentää Kuloveden tilaa nykyisestään. Purkupaikan läheisyydessä vaikutus on suurempi johtuen Melon seisokeista, jotka lisäävät purkualueiden maksimikuormitusta, koska purkuveden sekoittuminen seisokin aikana on heikko.

Siuron asukkaat kannattavat sitä, että purku on ennen Melon voimalaitosta.

Ykkösvaihtoehtona pidämme Kullaanvuoren purkupaikkaa ja kakkosvaihtoehtona purkupaikkaa kolme (3), purkupaikkaa A ja purkuputkea viisi (5).

Miten tullaan tiedottamaan ja informoidaan alueen asukkaita tämän YVA:n menettelyn jälkeen projektin siirtyessä toteutusvaiheeseen? Kuka vastaa tiedotuksesta? Ainakin Siuron asukkaat haluavat tietää suunnitelmien ja toteutuksen etenemisestä.

Siurossa 4.8.2017

SIURON OMAKOTIYHDISTYS RY

Arvo Karhunen, puheenjohtaja                                       Turkka Liljeblad, varapuheenjohtaja

Ippilänkatu 19, 37200 SIURO                                         Suvitaival 23, 37200 SIURO

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                                             Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.