KOLAn vaihtoehto 1. Siuron koulun 3.-6. lkt Linnavuoreen 2012-

SIURON KOULUN VY:N LUETTELO KAUPUNGILLE KOITUVISTA KULUISTA

Siuro 13.9.2011

MENOLUOKKA

MENOLUOKAN OSATEKIJÖITÄ, TÄYTYY ERITELLÄ KULUINA

Linnavuoren remontti

 • Syksyllä 2010 saatiin tieto: Linnavuoressa 8 opetustilaa, nyt 10 ryhmää tarjolla, mistä tilat?

Linnavuoren esikoululaisille uudet tilat

 • Järjestelyt Siuron päässä > 2 nykyisen ryhmän lisätilan tarve
 • Muutto Linnavuoresta Siuroon

Musiikkiluokan menetys Linnavuoressa

 • Korvaavat tilat? (Syksyllä 2010 saatiin tieto: Linnavuoressa 8 opetustilaa, nyt 10 ryhmää tarjolla)

Teknisten tilojen menetys

 • Korvaavat tilat? (Syksyllä 2010 saatiin tieto: Linnavuoressa 8 opetustilaa, nyt 10 ryhmää tarjolla)

Siuron koulun muutto

 • Tavaroiden & kalusteiden siirtäminen
 • Muutto ei ole opettajien tehtävä, rehtoria ei enää ole, joten muuttajista tulee henkilötyöpäiviä
 • Teknisten tilojen purkaminen
 • Tietoliikenneyhteydet mukaan (Wilman pohjatyö)
 • Kaksinkertainen määrä ruokailijoita, vaikutukset ruokailemisaikoihin

Kahden opettajan virka lisää

 • Siuron mukana Linnavuoreen 4 opettajaa, Siuroon jää 1. ja 2. luokka > toisen opettajan viran perustaminen (luokat liian isoja yhdistämiseen, 37 oppilasta tämän lukuvuoden laskujen mukaan)
 • Linnavuoressa muuton myötä virkarehtori, joten osaan hänen tunneistaan tarvitaan yksi opettaja lisää, koska hänellä ei ole luokkaa.

Keinujen siirto, hiekkoineen

 • Siuron koulun pihaan saatiin lahjoituksena Pursolta keinut v. 2010 ja kaupungilta kallis turvahiekka keinujen alle > siirto Linnavuoreen
 • Tuplamäärä keinuja että riittää Linnavuoren koululaisillekin

Silta

 • Alueen omistuskysymys > kuka muutokset tehdä saa?
 • 40-merkinnät (maalit ja kyltit),
 • Liukkaus ja sumuisuus > hiekoitus sillalla lapsille
 • Kaiteet helpot ylittää ja tikkaatkin koskelle > turvallisuuden parantaminen
 • Heikot jäät > varoituskyltit vähintään
 • Kulkuneuvot parkissa, puusto näköesteenä > liikennejärjestelyt Koskibaarin lähiympäristössä
 • Jyrkänteet koskeen, suojateiden puute, pyörätien puolenvaihto
 • Museoviraston näkemykset kevyen liikenteen väylästä
 • Sillalta onkiminen > kalastukselle ohjeistusta

Koulutien turvallisuus

 • Pyörätien levennys kosken kaupungin puolella
 • Kävelyteiden kunnossapito talvella, erityisesti koskella
 • Nopeusrajoitusten valvominen

Kuljetukset

 • Kuljetettavia laskettu olevan noin 15-30 vuodessa
 • Sillan turvattomuuden tähden lisää kuljetettavia tähän määrään
 • Siuron koulun pihasta Linnavuoren koulun parkkipaikalle hiukan yli 3,7 km, kosken keskipisteestä koulutietä 3,0 km > kosken Kuljun puoli kokonaan kuljetettavia 3. luokan aikana

Avustajat

 • Maksimaaliset opetusryhmät Linnavuoressa muutaman vuoden sisällä > lisää avustajaresurssia

Siuron koulun ehostus pk-standardeihin

 • EU-standardeihin sopivien tilojen kunnostaminen
 • Uudet turvahiekat eri ikäluokille Siuron koulun pihaan
 • Päiväkodissa paljon lapsia > Linnavuoren esikoululaisten mahduttaminen samoihin tiloihin Siurossa
 • Siuron päiväkotiin jonossa lapsia > lisäpaikkojen perustaminen, hoitajien palkkaaminen
 • Hoitajille sosiaalitilat, niitä ei Siurossa ole ennestään (ei suihkuja)
 • Puhtaanapitäjien tarvikkeiden lukolliset säilytystilat, tilojen huolto vaatii
 • Päiväkotilasten ruokailuun siirtyminen pihan poikki ruokailuun: rakennukset kaukana toisistaan, kärrytkö kulkevat pihan poikki kaikkiin ruokailuihin vai kannetaanko vuoden ja kahden vanhat?

Päiväkodin muutto

 • Tavarat ja kalusteet
 • Erikoiset kiinteät kalusteet (esim. minivessanpöntöt) mukaanko?
 • Tuoreet aidat nykyisessä päiväkodissa > laajennus uusiin mittoihin, eriyttäminen ryhmien mukaan
 • Vaiko koulun nykyisten keinujen siirto lähemmäs toisiaan > lisäkustannus
 • Katukylttien siirto
 • Vuosia odotettujen pihavälineiden siirto Siuron koulun pihaan
 • Väliaikainen hoito lapsille muuton ajaksi