SIURON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

AIKA        keskiviikko 7.9.2011 klo 18.30.
PAIKKA    Siuron koulu, Nokia

LÄSNÄ
Janne Vilkko, pj
Tapio Kallio, vpj
Susanna Isopahkala, rahastonhoit.
Ulla Virtanen, siht.
Miika Pulakka
Jonna Pulakka
Mika Lehtonen
Sanna Santala
Jani Luhtamaa
Jasmin Saadetdin-Rikkinen
Pekka Rikkinen
Pia Mäkinen
Päivi Rastas
Kaisa Mäkinen
Sanna Ojala

1. KOKOUKSEN AVAUS
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vilkko avasi kokouksen klo 18.37.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (esityslistassa tämä kohta 3. siirrettiin sääntöjen mukaisesti kohdaksi 2. ja toisinpäin)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Vilkko, sihteeriksi Ulla Virtanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Susanna Isopahkala ja Jonna Pulakka.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS (katso kohta 2.)
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Etukäteen laadittu esityslista muutettiin sääntöjen mukaiseksi kohtien 2. ja 3. osalta (liite 1).

5. VUODEN 2010-2011 TOIMINTAKERTOMUS
Sihteeri Ulla Virtanen kävi toimintakertomusluonnoksen suullisesti läpi. Kertomukseen tehtiin kolme pientä lisäystä. Toimintakertomus on liitteessä 2.

6. VUODEN 2010-2011 TILIEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN YHDISTYKSEN JOHTOKUNNALLE JA TILIVELVOLLISILLE

Rahastonhoitaja kertoi yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta toimintavuoden 2010-2011 osalta.

Käyttö ostoihin, esimerkiksi discotarvikkeisiin ja pastilleihin, oli yhteensä 1179,25 euroa. Käyttö oppilaille koulun käyttöön, esimerkiksi liukureihin, diplomeihin, jalkapalloihin ja  bussikuljetukseen Ellivuoreen oli yhteensä 642,80€. Nämä käytöt yhteensä 1462,05€.

Tuotot toimintavuonna Halloween-discosta ja Knuutilan joulumyyjäisistä 1100,05€, perennanvaihtomyyjäisistä 192,50€, Jar-X -sukkamyynnistä 250€, Vappu-discosta 695,20€ ja lahjoituksena saatu 20 euroa. Tuotot yhteensä 2257,75€ tilikautena.

Tilikauden voitto 665,08€ ja 23.8.2011 tilillä 1323,09€. Tilikirja on nähtävillä rahastonhoitajalla.

Jousiampumaseura Joukahainen Linnavuoresta lahjoittaa yhdoistykselle 140€, rahat tilittämättä.

Vanhempainyhdistys hyväksyi tilit tilintarkastajien suosittelemina ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen hallitukselle sekä tilivelvollisille.

7. UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN: PUHEENJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA
Esitettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi Janne Vilkkoa, varapuheenjohtajaksi Miika Pulakkaa, sihteeriksi Ulla Virtasta ja rahastonhoitajaksi Susanna Isopahkalaa. Esitykset hyväksyttiin.

8. TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi esitettiin Petri Heikkilä ja Ismo Aaltonen. Esitetyt eivät olleet läsnä, mutta ovat ilmaisseet suostuvaisuutensa tehtävään. Esitykset hyväksyttiin.

9. ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA
·    Vuoden 2011-2012 toimintasuunnitelmaksi päätettiin seuraavat asiat:
o    Kouluun liittyvän päätöksenteon seuraaminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen.
§    siltakeskusteluun lisäpaukkuja: sillan liukkaus, kaiteissa raot, lapset käyttävät jo nyt tikkaita kosken rannalle, virtaavan kosken heikot jäät, rekat, kuorma-autot ja isot työkoneet parkissa Koskibaaria vastapäätä (näköesteitä), sumuisuus kahden vesistön välissä, jyrkänteet koskeen, suojateiden puute ja mahdottomuus rakentaa, sillalta onkiminen maantieltä kielletty (silti kalastusta emme halua alueelta hävittää), ylempien luokkien siirto tappaa kylän hiljalleen, tekninen ltk vastustaa nopeita muutoksia budjettisyistä
§    arkeologit Vapriikin maakuntamuseossa selvittävät tällä viikolla saako sillan viereen rakentaa kevyen liikenteen väylää
§    Harjuniitystä kulkee bussi Linnavuoreen jo nyt, miksei sitä käytetä?
§    säästöjä haettu, mitä järkeä tässä on kun kuluja tulee roimasti?
§    Linnavuoren koululla vieraillut kaupungin delegaatio
§    missä lapsen ääni?  > joko tämä on kouluterveydenhuollon asia, sillä lapset eivät voi pysyä keskustelusta ulkona, jokavuotinen vääntö kestänyt jo yli puolivuosikymmentä
§    kuntalaisaloiteko?
§    pj ollut yhteydessä ktj:aan ja kaupunginjohtajaan
§    tapaaminen kaupunginjohtajan kanssa 8.9.2011 illalla klo 18, vy:n tuore jory osallistuu.
o    Pastillijärjestelyn jatkaminen, rahastonhoitaja hoitaa.
o    Energiajuomat ja ravitsemustottumukset –ilta mahdollisimman pian. Yht.henkilö Katja Sassi-Pyykkö. Luentovaade 250€. Aloitetaan tästä seuraavassa työkokouksessa.
o    Syysdiscon tai viimeistään Halloweenin järjestäminen. Ehdotetaan koululle päivää 4.11.2011. Sihteeri hoitaa.
o    40-aluemerkinnät, pj hoitaa.
o    VY:n ja Pimujen järjestämä mielenosoitus
§    oltu yhteydessä Pimuihin
§    vy:n kanssa yhteistyössä sillalla syys-lokakuussa
§    kulkuneuvoja paikalle
§    poliisi voi mahdollisesti tuoda paikalle partion
§    arkipäivä, perjantai klo 16-19
§    mediaa paikalle:YLE Areena, siuro.info, muita mahdollisuuksien mukaan.
o    Vappudiscon järjestäminen keväällä 2012.
o    Kivakaveri-stipendien jako.
o    Liikuntasalihankkeen vireillä pitäminen.
o    Myllypirtillä juhlat keväällä.
o    Kuljuntien hidasteen korottaminen.
o    Joulukylään Knuutilassa osallistutaan mikäli se järjestetään.
o    Urheiluvälineitä ostetaan koululle koulun toiveiden (toimitettu sihteerille) mukaan ja kysytään lisää toiveita, lisäksi ainakin jalkapallot. Synkataan  Tuiskun ostojen kanssa ja ostetaan mahdollisimman pian.
o    Jar-X -sukat uusiksi, Jonna hoitaa.
o    Perennat uusiksi ja vanhempien peräkonttikirppis samalla.
o    Tapahtumakirjeisiin maininta siitä, että isojen tapahtumien yhteydessä voi lahjoittaa myös rahaa.
o    Bussikuljetus 3.-4. lk teatteriin lahjoituksena, johon naftat/osa vy:ltä, maksimissaan 100 euroa. Muilla luokilla mahdollisuus saada yhtäläisesti rahoitusta omiin luokkaretkikohteisiin tai esimerkiksi kahden luokan (1.-2.lk, 5. lk, 6.lk) retkiin.
o    Koulun talvipäivään annetaan rahaa mikäli se järjestetään.
o    Kutsumme itsemme Linnavuoren koululle mahdollisimman pian: tavoitteena Linnavuoren vy koulua esittelemässä ja toiveena että selvittävät rehtorilta tilojen taustat, koska järjestetään ilta-aikaan. Sihteeri hoitaa alkuun.
o    Vanhempainyhdistysten kautta lisäresursseja? Rahastonhoitaja hoitaa.

10. MUUT ASIAT   
·    Edellisen kauden ohjelmaa 14.9. yhdysluokan ryhmäytymisilta koululla.
·    Ehdotus sihteeriltä: pyritään siihen, että VY:n aktiiveissa joka luokalta edustaja + eskarista vanhempiedustaja Pyydetään koululta 5. luokan opettajan toimittavan ehdotuksen luokalleen/lasten perheille, sillä sieltä aktiivien listalla ei nyt ketään.
·    Oppilaskunnalta pyydetään toiveita ja ehdotuksia. Sihteeri hoitaa.
·    Tiedotusluonteinen asia: Teemu Raunio yht. henkilö nyt koululla kun Olli-ope siirtyi toisaalle.
·    Mediaseuranta ja mediakansion päivitys, Kaisa Mäkinen hoitaa.
·    Facebook-vastaavana ehdotettiin jatkavan ja valittiin tehtävään Jonna Pulakka.
·    Kirjastoauto kulkee nyt kouluaikana – koulun ehdotetaan toimittavan autoon esim. kiitoskortin tms. Sihteeri hoitaa.
·    Rehtorin ja opettajien tukeminen tiukasti toimintakauden ohjelmassa.
·    Lääniin valittamista harkitaan: koulun, opettajien, vanhempien ja koululaisten  toistuvasta kiusaamisesta.

11. SEURAAVA KOKOUS
Pj. päätti että seuraava (työ)kokous järjestetään 22.9.2011 klo 18.30. Aiheina ainakin Energiajuomat ja ravitsemustottumukset –ilta ja syysdisco, sekä kiireellisimmät asiat toimintasuunnitelmasta.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.

7.9.2011 Siuro

pj. Janne Vilkko            siht. Ulla Virtanen

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Susanna Isopahkala            Jonna Pulakka

LIITTEET   

LIITE 1. Esityslista

LIITE 2. Toimintakertomus vv. 2010-2011