Siuron koulun vanhempainyhdistys – yhdysluokka-asia

Muistio tilaisuudesta koululla 11.5.2011 klo 17.30-19.20

Paikalla vanhemmille vastaamassa Maarit Palmroos, Tuula Kaartinen ja Roope Lehto.

 

Rehtori Maarit Palmroos (MP) klo 17.40-

 • Siuron koulun rehtori MP kertoi Siuron koululle tulevan yhdysluokan lukuvuodelle 2011-2011, 3.-4.lk ja sen olevan Nokian suurin yhdysluokka
 • tuntikehyksessä keväällä suunnitelmissa ollut 14 tuntia muuttui 7:ään, tällä hetkellä viikon tuntikehyksessä jakoon menossa luokkien liikunnat (2), englanti (2) ja tekninen & tekstiilityö (2), sekä jokin muu opetettava tunti
 • kaikki mahdollisuudet yhdistellä Siuron koulun luokkia on pyöritelty ja kaikissa muissa vaihtoehdoissa tulee joko oppilaiden suuri määrä (yli 28) tai opetettavien luokka-asteiden eriävät intressit vastaan (esim. 2. ja 6. lkt) ja esimerkiksi 4.-5.luokkien yhdistäminen hävittäisi vielä enemmän tuntikehystä
 • Siuron koulu on tällä toimenpiteellä edellytetysti säästänyt 17 viikkotyötuntia, noin 22 000€
 • rehtorin mukaan vanhempainyhdistykset voivat viestiä valtuustolle, että ”tällä tuntikehyksellä ei tulla toimeen”
 • mahdollisiin vanhempien tukiopetuskyselyihin rehtori vastasi, että laki määrää että tukiopetusta pitää antaa, mutta tiettyä tuntimäärää se ei anna, tuntikehyksessä siihen on muutama varattuna
 • KOLA ollut koko kevään tietoinen yhdysluokan aiheuttamista ongelmista, valtuusto voi vielä päättää asiasta ja vanhempina voitte vaikuttaa valtuustoon.

 

Vanhempien kommentteja

 • Kuka saa päättää että juuri minun lapsistani tulee nyt tämän säästövaihtoehdon koekaniineja?
 • Säästöjä vaaditaan seuraavina vuosina lisää, 200 000€ + 200 000€ + 400 000€, mitä jatkossa seuraa?
 • Miksi tämän yhden luokan täytyy kärsiä?
 1. MP: lakirikkomukset oppilaiden määrissä estävät muiden luokkien yhdistämisen
 • Lapsilla nyt jo huoli siitä mikä syksy on!

 

KOLAn puheenjohtaja Roope Lehto (RL) saapui klo 18, kysymyksiä hänelle, rehtorille (MP) ja yhdysluokan opettajalle (Tuula Kaartinen, TK) vanhemmilta (kursiivilla):

 • Mikä on maksimimäärä oppilaita yhdysluokalle? RL: Se on 28. Nyt kun luokkakoot ovat nousseet, tilanteen mahdottomuus näkyy jo valtuustolle ja tämä on se tie mitä kautta viestiä vanhemmat viedä voivat.
 • Jos luokalle tulee lisää lapsia, mitä sitten tehdään? RL: En tiedä.
 • Miksi lapsistamme täytyy tehdä tämän säästön koekaniineja? RL: Kaupunginhallitus palautti suunnitelmat jo kerran KOLAlle ja virkamiesten velvollisuus oli tehdä uudet suunnitelmat.
 • Tervasuo, Tottijärvi ja Taivalkunta saivat lisää tunteja, kun taas uuden yhdysluokan saava Siuro menetti tunteja 14 > 7, miksi? RL: Rehtorit tulivat tähän tulokseen ja saatuihin tietoihin KOLAn on luottaminen.
 • Saadaanko yhdysluokkaan koulunkäyntiavustaja? MP: nykyinen jatkaa, muuta tietoa ei vielä ole. Iltapäiväkerhoasia myös vaikuttaa asiaan, avoinna on vielä osa-aikaisen  avustajan saaminen. Pienluokilla avustajia on mahdollista saada, mutta meille tämä on tuplahäviö, sillä myös hajautetun erityisopetuksen avustajat jaettiin pienluokille.
 • Nykyisen toisen luokan oppilaiden yhdistyessä nykyisen kolmannen luokan oppilaiden kanssa on pelkoja mahdollisista kiusaamisista tai haukkumisista, miten tämän kanssa opettaja ammatillisesti pärjää? (TK): Kaikki tähänastiset tapaukset on selvitetty. Kokemusta yhdysluokan opettamisesta jo on ja opettajana yhdysluokan yhdistäminen on haaste numero 1. Tehtävä ei ole mahdoton, mutta vaikea. Kaikkeen täytyy luoda uusi kulttuuri, sekä yhdessä että erikseen toimiseen. Kolmas luokka on alakoulun vaikein ja vaatii uudenlaista opiskelua. Toisen luokan oppilaat ovat jo tulleet uskonnon opetuksen myötä tutuiksi ja 20-30 prosentilta tämä onnistuu hyvin jo syksyn alusta lähtien, oppimistyylit ovat myös yksi huomiota tarvitseva seikka.Tuntijärjestys on myös hyvin tärkeä, jotta kun toista luokkaa opettaa, toinen jo harjoittelee omaansa. Yhdysluokka toimii 3. ja 4. -luokkina, pakon edessä yhdessä, mutta kumpikin omana luokkanaan.

 

Vastaajien toteamia keinoja vaikuttaa tilanteeseen

 • MP: Valtuustoon vanhemmilta tietoa, vanhempien on seurattava tilannetta ja koulun taas varauduttava yhdysluokkaan joka tapauksessa.
 • TK: Opettajana teen parhaani.
 • RL: Tilannetta ei pidä hyväksyä, sillä koko Nokian tasolla opetuksen taso huononee. Seitsemän tuntia yhdysluokille on aivan liian vähän ja vanhemmilla on myös mahdollisuus tehdä virallinen valitus asiasta. Tilannetta ja lasten määrää seurataan ja viestejä KOLAan voi laittaa lyhyelläkin varoitusajalla esim. ennen kokousta.

 

Vanhempainyhdistykseltä toivottua / heille ehdotettua

 • Vanhemmilta toive: Yhdysluokan vanhempien ja lasten tapaaminen kesän/alkuasyksyn aikana.
 • RL: Vanhempainyhdistykset voivat myös ottaa kantaa yhdessä toisten samankaltaisten asioiden kanssa painivien vanhempainyhdistysten kanssa, esim. Kankaantaka, Koskenmäki.

 

12.5.2011

Muistion vakuudeksi,

Ulla Virtanen,

Siuron koulun vanhempainyhdistyksen sihteeri

 

Korjaukset pyydetään osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


Siuron koulun vanhempainyhdistys – yhdysluokka-asiaan taustatietoja

12.5.2011

Tiedot yhteydenotoista koottu huhti-toukokuussa 2011, yhteydessä olleet puheenjohtaja ja sihteeri.

 • AVI, Aluehallintovirasto (ent. lääninhallitus) Sivistystoimen ylitarkastaja Pentti Nikkinen kommentoi tutkimaan asiaa ”oppilaiden oikeusturvan toteutuminen” (viitteenä aiempi hallintokantelu), valitteli ettei säännöksissä ole ylärajoja ryhmäkoolle ja kehotti olemaan yhteydessä OPM:öön.

www.avi.fi

 

 • Suomen Vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija  Metso kehotti olemaan yhteydessä toisiin kaupungin koulujen vanhempainyhdistyksiin ja osallistumaan yhteisellä kannanotolla (haasteena kuitenkin pelko omien koulujen menetyksistä).

www.vanhempainliitto.fi/

 

 • Opetusministeriön opetusneuvos Merja Lehtonen (POP) kertoi olevansa hyvin pahoillaan kuullesssaan mahdollisista ryhmäkokojen suurentamisista jos POP-rahaa halutaan lisää (Tarja Latva NU:ssa), hän myös kertoi, että POP-rahojen saamisen perusteina ovat ne, että (1) kokonaisvaltaisesti kunnan tasolla tuntikehystä ei voida vähentää, (2) etusijalla ovat kunnat, joissa on yli 25 hengen luokkia ja (3) kohteina ovat ryhmäkokojen pienentämiset, jakotunnit ja samanaikaisopetus. Mitään takeita alkaneen eduskuntakauden POP-rahoista ministeriössä ei keväällä 2011 ole.
 • POP-rahojen käyttöä on Opetusministeriössä tutkittu: 2009 tiedonannossa jakotunteihin meni 35,4%, ryhmien pienentämisiin 30,2% ja jonkin verran erityisopetukseen (tukiopettajat, kuraattorit, koulunkäyntiavustajat, psykologit).

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/pop/?lang=fi

 

 • Kaupunginjohtaja Knuutilassa puhui Nokian väestönkasvusta (vv. 2000-2010: 25000 > 32000, kylien elinvoimaisuudesta, palveluista, haja-asutuksesta taajamiin ja kyliin. Keskusteluissa eri yhteyksissä Tapani Mattilalle kuvattu Siuron koulun yhdysluokan vaikutuksia perin pohjin.

 

 • Lisätietona Opetushallituksen seuranta-arviointi: joka kolmas perusopetuksen päättävä poika ei pysty kunnolla kirjallisesti ilmaisemaan itseään (Opettaja 16-17/2011)
 1. 75% opettajista sitä mieltä, että syynä heterogeenisyys
 2. yli puolet pitää opetusryhmien kokoa ja riittämättömiä erityisopetuksen resursseja isoina tai erittäin isoina haittoina tulosten saavuttamiselle
 3. tutkittu 7.-9. lkt, lähtötasolla on ratkaisevan suuri merkitys päättövaiheen osaamiselle