Perlan päätös

Olette varmaan lukeneet tuon perusturvalautakunnan esityksen, joka siis koski virkamiesten tekemän lausunnon hyväksymistä eteenpäin laitettavaksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Lopullisen päätöksen Siuron terveysaseman kohtalosta tekee KAUPUNGINVALTUUSTO niin tämän lausunnon kuin muiden tietojen perusteella.

Tänään perusturvalautakunnassa käsittelimme asiaa ja pitkän keskustelun jälkeen lausunto lähti eteenpäin pienin, mutta tärkein muutoksin. Kohta "Ehdotukset: Siuron terveysaseman toiminta siirtyy pääterveysasemalle, johon pystytään järjestämään lääkärille, sairaanhoitajalle ja neuvolan terveydenhoitajalle työtilat." poistettiin kokonaan, koska tämä on vain neuvoa antava lausunto, eikä mikään lopullinen päätösehdotus Siuron ta:n siirtämiseksi. Sana "Perustelut" muutettiin sanaksi "Yhteenveto" ja lopputekstiä stilisoitiin konditionaalimuotoon tyyliin "Toiminnan siirtämisellä pystyttäisiin..." Lisäksi lausuntoon liitettiin neuvolan kaikki käyttäjämäärät viimeisten 1,5 vuoden ajalta.

Käytännössä kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät asiaa tulevaisuudessa tämän paperin sekä muiden saamiensa tietojen perusteella. Itse toin kokouksessa voimakkaasti esiin siurolaisnäkökantaa, eli Nokialle kulkemisen hankaluuden ja epäekologisuuden sekä sen, ettemme pysty tässä näkemään kaupungille tulevia säästöjä, sillä kiinteistön kulut säilyisivät lähes ennallaan, vaikka terveysasema pois lähtisikin. Myös muita terveysaseman palvelujen säilyttämistä (ja laajentamista) puoltavia puheenvuoroja oli paljon. Paikalla oli kaupunginhallituksen pj Martikkala sekä toinen kh:n edustaja, jotka lupasivat viedä käytyjä keskusteluja hallitukseen tiedoksi.

siuron_terveysasemaMielestäni lausunnon perimmäinen ongelma on se, että se on kirjoitettu puolueellisesti ja osin harhaanjohtavasti, kuten tiistain mielenilmauksessa totesimme. Lausunnon tehneet virkamiehet puolustivat oikeuttaan kirjoittaa lausunto tiedossaan olevien faktojen (tilastot, viralliset valitukset yms.) pohjalta, eli heidän ei tarvitse ottaa huomioon asukkaiden etua, tarpeita tai suoranaista hätää. Virkamiehet saattoivat tyytyväisinä todeta, ettei valituksia kesäsulun aikana tullut, eikä myöskään niiltä, joiden neuvola- tai lääkäripalvelut ovat jo pysyvästi pääterveysasemalla. Tästä he voivat vetää johtopäätöksen, ettei ongelmia Nokialle ramppaamisessa ole...

Tein esityksen siitä, että lausunto kirjoitettaisiin uudelleen kaikkien osapuolten näkökannat huomioiden, mutta vedin myöhemmin esityksen pois nähtyäni etteivät virkamiehet olleet valmiita paperia uudelleen kirjoittamaan. Oma sinisilmäinen ajatukseni oli, että vaaleilla valituista luottamushenkilöistä koostuvan perusturvalautakunnan kanta voisi olla enemmän asukkaiden lähtökohdista muodostuva kuin puhdasta virkamiespyöritystä. Olin kuitenkin tyytyväinen noihin edellä mainitsemiini muutoksiin, ilman niitä olisin toki muutosesityksen tehnyt tai jättänyt eriävän mielipiteen.

Mielestäni nyt olennaista on, että lopullisen päätöksen tekevä elin eli kaupunginvaltuusto saisi riittävästi asiallista tietoa tilanteesta! Rakentavia ehdotuksia ja ajatuksia kannattaa kirjoittaa tiedoksi luottamushenkilöille suoraan ja myös lehtiin. Tämäniltaisessa kokouksessa väläyteltiin myös mahdollisuutta KESKUSTELUTILAISUUDESTA, jossa, jossa siurolaiset saisivat näkemyksiään kertoa. Sitä mielestöni kipeästi tarvittaisiin, ettei kukaan valtuustossa vaan tee päätöstään melko yksipuolisten virkamieslausuntojen varassa. Jos kyseinen keskustelutilaisuus tosiaan saataisiin, sinne kannattaa sitten tulla joka ikisen kynnelle kykenevän paikalle!

Kokouksessa käydyissä keskusteluissa tuli useaan otteeseen ilmi, että Siuron ta:n toiminta tällaisenaan ei ole toimiva ratkaisu. Tällöin järkevin ratkaisu olisi laajentaa ja monipuolistaa ta:n palveluja, lähtien jo siitä, että kaikki alueella asuvat otettaisiin Siuron ta:n piiriin (nythän monen alueella asuvan omalääkärivastaanotto on pääterveysasemalla sekä myös osan neuvolapalvelut). Eli lääkäreitä lisää, sairaanhoitajia lisää, labraa ja hammashoitoa lisää, vertaisryhmiä lisää, yhdistysten toimintoja lisää jne.  Ongelmana on päällä vellova lama, eli näitä lisäyksiä ei ole mahdollista säästöjen kurimuksessa tehdä. Myös terveysaseman kiinteistö tarvitsisi remonttia toiminnan laajentuessa, eli ihan huomisen päivän asia tämä uudistus ei valitettavasti näytä olevan.

Summa summarum: Nyt on suoran vaikuttamisen paikka, kohteena kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet, vaikutuskeinona asiallinen tieto ja faktat, jämäkkä siurolaisnäkökulma sekä rakentavassa hengessä esitetyt mielipiteet puolesta (ja vastaan)!

Teksti kopioitu keskustelualueelta.

Keskustelua aiheesta löytyy täältä

Kirjoittanut
Hanna Rautanen