Siuro-Seuran vastine Leena Hammarin avoimeen kirjeeseen 

Intianlahden kanjonin luonto

Siuro-Seuran johtokunta käsitteli kokouksessaan 27.3. Leena Hammarin avointa kirjettä (NU 21.3. ja www.siuro.info). Kirje koskee tärkeää kysymystä: voivatko ihmiset tutkia luontoa, tutustua luontoon ja nauttia luonnosta tuhoamatta sitä?

Vaikka kotiseutuyhdistys Siuro-Seuran ensisijainen tehtävä on vaalia ja edistää paikallisen historian ja kulttuurin tuntemusta, yhdistys haluaa myös suojella kotiseudun luontoa. Näkemyksemme mukaan luontoa suojellaan parhaiten saattamalla asukkaat tietoisiksi elinympäristönsä luonnonarvoista. Tässä hengessä seura on vuosien varrella järjestänyt yhteistyössä paikallisten luontojärjestöjen ja luontoharrastajien kanssa mm. lintu-, kasvi-, sieni- ja hyönteisretkiä. Intianlahdelle suunniteltu luontopolku on osa tätä kotiseututyötä.

Knuutilasta Intianlahdelle menevä sähkölinja purettiin menneenä talvena, ja siinä yhteydessä alueelta kaadettiin runsaasti puita ja pensaita. Hammar on ehkä erehtynyt luulemaan, että nämä toimet liittyvät polkuhankkeeseen. Alueen ’lähes koskematonta luonnontilaa’ uhkaavat myös Hämeenkyröstä Nokialle tehtävän jätevesiputken linjaus ja lisääntyvä asutus (mm. Hautamoision kaava-alue). Siuro-Seura uskoo, että juuri nyt on oikea hetki luontopolulle: se lisää ihmisten tietoisuutta alueen luontoarvoista ja siten suojelee eikä tuhoa niitä.

Siuro-Seura on merkinnyt maanomistajan (Nokian kaupunki) luvalla maastoon kahtena talvena reitin, joka kulkee Knuutilasta Nokianvirran entistä lasku-uomaa pitkin Intianlahdelle. Lisäksi seura on teettänyt Eräkettu oy:llä selvityksen ja ideatasoisen suunnitelman pysyvämmin viitoitetusta luonto/ulkoilupolusta. Konkreettiset suunnitelmat tehdään tänä vuonna, tähän työhön toivotamme myös Leena Hammarin tervetulleeksi.

Siuro-Seura ry