Mitä siellä koskella myllätään?

Siuronkoskella räjähtelee ja kaivinkoneet mylläävät Koskibaarin viereistä tulvajuoksutusuomaa. Koskea muutetaan laajemmaksi, sen virtausta lisätään ja pudotusta kohotetaan.

Muutosten jälkeen saa Siuronkosken voimala lisää tehoa ja kalastajat enemmän ja nopeammin virtaavaa vettä.

Virtaavan veden kutusoraikot olisivat arviolta sillan alapuolella noin 70-100 m2 ja poikkiuoman noin 50-100 m2.

Kahta uomaa erottavaa, keinotekoiseen kannakseen kaivetaan uusi kanava, joka muotoillaan vedenvirtausta edistäväksi. Avattava uoma estää samalla asiattoman kulkemisen Kuloveden ja Jokisenjärven väliselle kalatielle.

Hankkeesta saadaan lisääntyvän sähköntuotannon lisäksi kalataloudellista hyötyä. Voimalaitoksen uuteen ohijuoksutusuomaan johdettava lisävesi houkuttelee toivon mukaan kaloja, jolloin ne osaavat liikkua paremmin kohti rakennettua kalatietä ja ohitusuoman kutusoraikkoihin.

Muutosten yhteydessä pyritään parantamaan koskikutuisten kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Tulvauomasta kaivetaan nimittäin pois sinne aikojen saatossa ajettu maa-aines ja kivet, ja pohja palautetaan entiseen muotoonsa. Kun kaivauksessa löytyy luonnollisia monttuja, ne jätetään soraikoiksi.

Siuronkosken virkistyskalastus on lisääntynyt viime vuosina. Joskus nykyisellä kalastusalueella näkee parikymmentäkin vavanvatkaajaa kerralla.

Kuloveteen ja Kokemäenjokeen istutetaan tänä keväänä myös merilohta.
Kokemäenjoen-Loimijoen ja Vammalan seudun kalastusalueeet ovat saaneet luvan istuttaa merilohia Kuloveteen ja Kokemäenjoen patoallasväleihin. Siirtoistutukset pyritään aloittamaan keväällä 2011, ja lupa on voimassa vuoden 2013 loppuun asti.

Lohien istutuksen tarkoituksena on kokeilla ja selvittää mahdollisuuksia jatkuvaan lohikannan ylläpitoon vesistössä.

Koskibaarilla on oikeus vedenottoon tulvauomasta. Baarin vedenotolle on hyötyä haetusta toimenpiteestä, koska poikkiuoman kaivun jälkeen koskessa on jatkuva virtaus, toisin kuin tähän asti on ollut.

Kuvat ja teksti: Lauri Dammert