Avoin kirje Nokian kaupungin päättäjille

Siuron koulun johtajaopettaja, kotiseutuneuvos Eero Järventausta oli aktiivisesti kutsumassa koolle kotiseutuyhdistys Siuro-Seuran perustavaa kokousta vuonna 1977. Tiivis yhteys ja yhteistyö kyläkoulun kanssa on ollut yli 30 vuoden ajan keskeinen toimintamuoto, kun seura on toteuttanut tarkoitustaan ”toimia alueen sivistyksellisten, sosaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta lähtien”. Siuron koulun supistaminen romuttaisi yhteistyön, jonka kautta Siuro-Seura on voinut vaikuttaa kotiseudun ja sen historian tuntemukseen kylän lasten ja heidän vanhempiensakin keskuudessa.

Yli satavuotiasta Siuron koulua ei pidä nähdä vain osana kylän historiaa ja kulttuuriperintöä. Koululla on olennainen rooli myös nykykulttuurin ylläpitämisessä ja tuottamisessa. Koulun tuhoaminen lyhytnäköisten ja kiistanalaisten laskelmien perusteella olisi merkki päättäjien vinoutuneesta arvomaailmasta. Sivistysarvojen lisäksi koululla on arvoa myös kylän sosiaalisen ja taloudellisenkin aktivisuuden ylläpitäjänä.

Kylistä katsoen Nokian kaupungin päättäjät ajavat palveluja systemaattisesti alas. Siuron terveysaseman lopettaminen nousee toistuvasti esille; jos niin käy kylästä lähtee myös apteekki. Ja nyt siis uhanalaisena on koulu, jonka kunnostamiseen kaupunki on juuri investoinut ja vielä muutama vuosi sitten lupaili asiallisia sisäliikuntatiloja. Siuro-Seura ei hyväksy tällaisia toimia, joiden tuloksena on pelkäksi asumalähiöksi alasajettu kylä.

Siuron, Kuljun ja Linnavuoren asukkaiden mielestä alue, jonka väkiluku kasvaa ja jonka asukkailta ja yrityksiltä kerätään merkittävä osa Nokian kaupungin verotuloista ansaitsisi paremman kohtelun. Täälläkin ymmärretään, että tilapäisesti supistuviin tuloihin täytyy sopeutua, mutta ymmärrystä ei tule sellaisille leikkauksille, joiden peruminen on vaikeaa sitten kun paremmat ajat taas tulevat. Nykytilanne päinvastoin pitäisi nähdä kehittämishaasteena ja ryhtyä ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja kunnallisten palvelujen tuottamiseksi. Tällaisena ei todellakaan voi pitää ajatusta Siuron koulun kutistamisesta, jonka seurauksena toista sataa oppilasta jouduttaisiin rahtaamaan useiden kilometrien päähän. Luovasti ajattelemalla myös terveysaseman toimintaan löytyy varmasti sellainen ratkaisu että kyläläisten ei tarvitse reisata lääkärissä Nokialla. Kehitys, joka pakottaa asukkaat lisäämään liikennettä ja päästöjä, on kestämätöntä.

Puheetkin lähipalvelujen heikentämisestä karkottavat kylästä lapsiperheitä ja vanhuksia, ja siurolaisten korvissa ’Lasten Nokia’ ja ’Kotoisa ehtoo’ ovat muuttumassa entistä ontommiksi fraaseiksi. Siuro-Seura haluaa omalta osaltaan olla turvaamassa Siuron säilymistä elävänä, sosiaalisesti ja kulttuurisesti moni-ilmeisenä kyläyhteisönä.

Siuro-Seuran tarkoitus on myös ”osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan kotiseutua koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun”. Tällä avoimella kirjeellä vetoamme Nokian kaupungin päättäjiin: kehittäkää Siuron, Kuljun ja Linnavuoren aluetta luovasti ja asukkaita kuunnellen.

Siuro-Seura ry