Siuron terveysasema ei saanut lääkäriä

Hakijoista terveyskeskuslääkärin virkaan ei yksikään halunnut, tai ei soveltunut Siuron terveysasemalle. PERLA:lla on kokous keskiviikkona 22.9.2010. Esityslistalla on talousarvioehdotus joka sisältää mm. Siuron terveysaseman lopettamisen.
Katso vielä Nokian Uutiset

Alla lainaus PERLAN ensi keskiviikon kokouksen esityslistasta.

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Mauri Jokinen:

Siuron terveysaseman terveyskeskuslääkärin virkaan ei ole toistetusta hakemisesta huolimatta saatu yhtään hakijaa, minkä vuoksi Siuron väestön omalääkärin palvelut on järjestetty pääterveysasemalla vuoden 2010 alusta alkaen. Tilanne näyttää siltä, että yhden lääkärin toimipisteet ovat sellaisia, joihin lääkärit eivät nykyisin hakeudu töihin. Jotta Siuron väestöä hoitavan omalääkärin virka saataisiin täytettyä vakituisella työntekijällä, esitetään, että Siuron terveysaseman toiminta lopetetaan ja palvelut järjestetään jatkossa pääterveysasemalla. Muutoksen avulla myös vastaanoton sairaanhoitajan työpanosta pystytään hyödyntämään tehokkaammin vastaanottotyöhön, kun aikaa ei kulu erillisen ajanvarausvastaanoton järjestämiseen.

Siuron sivuvastaanottopisteen muuttamiseksi terveyskioskiksi on neuvoteltu siurolaisten yrittäjien kanssa tuloksetta. Soveltuvia tiloja ei ole tarjolla. Myöskään alueen kouluilta ei ole löytynyt soveltuvia tiloja terveyskioskille.

Muut työntekijät:

Siuron terveysasemalla työskentelee päätoimisesti sairaanhoitaja, joka vastaa ajanvarauksesta, puhelinohjauksesta ja neuvonnasta sekä hoitotoimenpiteistä. Lisäksi asemalla toimii terveydenhoitaja, joka hoitaa alueen lastenneuvolan ja äitiysneuvolan.

Siuron ja Linnavuoren koulujen kouluterveydenhuollon hoitaa terveydenhoitaja, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Nokian koululla.

Siuron alueen kotihoidon hoitajat pitävät terveysasemaa lähinnä tukipisteenä, varsinaista hoitotoimintaa siellä ei ole.

Säästyvät kustannukset  noin 43 000 euroa

Rakennuksen vuokra vuonna 2008 oli 18 403 €
Siivouskustannus vuonna 2008 oli 22 287 €
Kiinteistönhoito ja kunnossapito    1700 €/v
Sähkö noin 1000 €/v
Joitakin pienempiäkin kustannuksia esim. kuljetuksista tulee. Näitä on vaikea eritellä tarkasti.

Toiminnan siirtämisellä voitaisiin paremmin varmistaa siurolaisten mahdollisimman joustava palveluiden saanti. Myös puhelinpalvelu paranee, koska puhelimeen vastaajia on pääterveysasemalla enemmän. Sijaisjärjestelyt esim. sairastumisten tai muiden lyhyiden poissaolojen takia ovat helpommin järjestettävissä, koska terveysasemalla on aina muita työntekijöitä paikalla.

Lisäksi laboratorio- ja röntgenpalvelut olisivat samalla käynnillä saatavissa.
Näiden toimenpiteiden avulla toiminta tehostuisi ja laatu paranisi.
Työntekijöiden työturvallisuusongelmat vähenisivät oleellisesti.
Siuron terveysaseman siirrosta tulisi myös selkeää kustannussäästöä

Lataa koko esityslista TÄSTÄ